Priser

Få en rättvis prisbild


Vi använder oss av två olika kalkylverk, MEPS och Consultec, för att kunna leverera ett rättvist pris till er. På samma sätt jobbar vi gentemot försäkringsbolagen. KaBo bygg är medlem i Bygg Industrier (byggmästarföreningen).